Infografiki

Diagram o dowolnym kształcie oraz legendę umieszczamy na jednolitym tle. Kolory poszczególnych elementów wybieramy w taki sposób, aby całość była czytelna. Jeśli wymaga tego sytuacja, możemy również skorzystać z dodatkowego, białego obramowania wokół diagramu.

Projektując diagramy, możemy używać wszystkich odcieni wybranego koloru oraz kolorów kontrastowych. Pamiętajmy, by ograniczyć elementy tabeli, wykresu itd. do niezbędnego minimum. Korzystajmy z samych wypełnień, bez konturów.

Tworząc infografikę, możemy posłużyć się ikonami oraz wyszparowanymi zdjęciami owoców i warzyw.