Ilustracje możemy tworzyć na bazie przeskalowanych ikon warzyw i owoców różnych gatunków. Poszczególne elementy mogą się ze sobą stykać lub nachodzić na siebie.
Śmiało wypełniajmy całą przestrzeń, tak, by nasza kompozycja stykała się z krawędziami.

Nasza ilustracja może też przedstawiać pojedynczy owoc lub pojedyncze warzywo. Możemy pokazać całą ikonę danego gatunku albo jej połowę.

Ilustracje umieszczamy na tle, które jest dopasowane lub kontrastowe.

Wzory

Na naszych ilustracjach mogą się również pojawić wzory. Bazą do tworzenia wzorów są kształty występujące w ikonach. Najlepiej wybierać te, które są symetryczne. Dzięki temu nasz wzór będzie się idealnie powielał.

Elementy tworzące wzory mogą być przeskalowane, możemy je dowolnie powiększać lub zmniejszać. Ich gęstość jest dowolna, wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt. Wzory mogą wypełniać layout w całości albo stanowić jego część (np. w postaci paska).

Możemy tworzyć jednolite wzory (oparte o ikonę jednego gatunku) lub mieszane (oparte o parę lub kilka gatunków).

Wzory mogą też zyskać abstrakcyjny, ogólny charakter, jeśli użyjemy elementów, które nie są przypisane do żadnego konkretnego gatunku (np. liście lub koła o jednolitej barwie).